Kaweh Sibaki

وامپیر، واقعیت یا توهم؟

وامپیر واقعیت یا توهم! سال هزار و هفتصد و بیست و پنج کشاورزی بنام پاول از درشکه خودش پایین پرت میشه میمیره، بعد از مرگش شونزده نفر تو اون روستا به طرز خونینی کشته شدن که همگی رگ گردنشون سوراخ شده بود، زمانی این قتلها تموم شد که مردم جنازه پاول را از قبر درآوردن و طی مراسمی آتش زدند. این داستان کنار هزاران داستان دیگه درباره وامپیرها گفته شده ولی آیا واقعا وامپیر وجود داره؟طبق باور اروپاییها وامپیر یک شخص مرده است که قبرش رو برای نوشیدن خون زنده ها ترک میکنه.سال هزار و هشتصد و نود و هفت که کتاب دراکولا بیرون اومد این موضوع خیلی گسترش پیدا کرد، البته وامپیر تنها در اروپا داستان نداره و طبق حکایتهای هندیان و چینیان وامپیر نمیتونه از کنار مزرعه برنج‌رد شه بدون اینکه دانه های برنج رو بشماره، تو آمریکا چوپاکابرا گفته میشه که موجودیه که خون حیوانات رو میخوره و به انسان بیتفاونه. یکی از داستانهای معروف هم مربوط به مطلبی بود که درباره وامپیر قبرستان هاای گیت در لندن بود که شبها دیده میشد و با نوشتن این موضوع در روزنامه نویسنده اون صدها نامه دریافت کرد از کسانی که از وامپیر در قبرستان هاای گیت لندن نوشته بودند و یا کلی روباه مرده بدون آثار زخم روی بدن مرتب تو اون قبرستون دیده میشدن. در سال دوهزار و هفت هم خانمی در آفریقا زیر مشت و لگد مردم کشته شد، میگفتن با شیطان ارتباط داره و خون بچه ها رو میخورده، بعضی مدعی بودن که اون زن رو در حالی که تغییر قیافه میده دیدن، بعد از کشتن حوادث طبیعی هم برای مدت زیادی بعد از اینکه مردم ازشون عذاب میکشیدن قطع شدن. تو سی سال گذشته خیلیها مدعی شدن وامپیر هستند که پژوهشگرا گفتند این فقط یک توهم است هست که از حکایتها به مغز غلبه میکنه، در آفریقا مثلا خون انسان میخوردند که بتونن زیاد زنده بمونند یا خودشون رو به شکل حیوون در بیارن. کستاس افهیمیو پروفسور فیزیک بود که از نظر ریاضی قضیه وامپیرها رو رد کرد.طبق محاسبات او انسان بایستی بدون هیچی بتونه تبدیل به وامپیر بشه و دیگر اینکه هر وامپیر باید حداقل یکبار خون آدم بخوره تا زنده بمونه، اگر مبدا را سال هزار و ششصد و اولین وامپیر رو الیزابت بارتول در نظر بگیریم کمتر از سه سال همه مردم دنیا گاز گرفته میشدند و الان همه وامپیر بودیم😎خوردن خون در جانورانی که دستگاه هضمشون مناسب برای هضم خون است، مثل پشه، یه نوع کرم وخفاش و اینکه اونا بتونن تبدیل به وامپیر شبیه آدم بشن احتمالش صفره، در کل وامپیر فقط توهمه.البته با لوسیفر یا شیطان مقولش فرق میکنه. #کاوه_سیبکی#وامپیر#دراکولا

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.